alt=”Osiguranje korisnika kredita” title=”Osiguranje korisnika kredita”/>

Osiguranje korisnika kredita

Osiguranje korisnika nenamjenskih kredita (CPI)

Decoration image

Osiguranje korisnika nenamjenskih kredita (CPI)

Karakteristike

Polica osiguranja korisnika kredita pruža sigurnost prilikom ugovaranja nenamjenskog kredita te olakšava otplatu ugovorenog kredita u slučaju:

 • smrti (kao posljedice nesretnog slučaja ili bolesti)
 • nezaposlenosti (otkaza).

U slučaju nastupa osiguranog slučaja uslijed smrti, osiguratelj isplatom ostatka duga po kreditu omogućuje zatvaranje kredita.

U slučaju prestanka radnog odnosa (otkaza) tokom trajanja otplate kredita, osiguratelj preuzima obavezu otplate kredita do maksimalno 3 mjesečna anuiteta po jednom događaju, a maksimalno dva štetna događaja godišnje.

Osiguranje korisnika nenamjenskih kredita (CPI) vrši se u saradnji sa partnerskom osiguravajućom kućom Vienna osiguranjem VIG.

Prednosti

 • pokriće za slučaj smrti korisnika kredita
 • pokriće za slučaj nezaposlenosti korisnika kredita
 • sigurnost za korisnika kredita i njegovu porodicu
 • jednostavno i brzo ugovaranje osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica

Trajanje osiguranja

Maksimalno trajanje osiguranja jednako je maksimalnom roku otplate nenamjenskog kredita – 120 mjeseci.

Osiguranje mogu ugovoriti osobe od minimalno 18 godina starosti, pri čemu istek osiguranja može biti najkasnije u 65. godini života osiguranika, odnosno 75. godini za klijente penzionere.

Napomena

Intesa Sanpaolo Banka kao zastupnik u osiguranju, u saradnji sa Vienna osiguranjem VIG, pruža mogućnost ugovaranja osiguranja. Prije potpisivanja ugovora pročitajte informacije o proizvodu i uslovima osiguranja.

Osiguranje korisnika stambenih i hipotekarnih kredita (CPI)

Decoration image

Osiguranje korisnika stambenih i hipotekarnih kredita (CPI)

Karakteristike

Ugovaranjem police osiguranja korisnika stambenog/hipotekarnog kredita, ostvaruje se zaštita od nesposobnosti vraćanja kredita uslijed nastupa neželjenog događaja (smrt korisnika kredita).

Proizvod je namijenjen isključivo korisnicima novoodobrenih stambenih/hipotekarnih kredita kojima se pruža mogućnost ugovaranja osiguranja korisnika kredita kao jednog od instrumenata osiguranja kredita.

Osiguranje korisnika stambenih/hipotekarnih kredita (CPI) vrši se u saradnji sa partnerskom osiguravajućom kućom Vienna osiguranjem VIG.

Paketi

U ponudi su dva paketa i to:

 • Paket A – obuhvata pokriće za slučaj smrti uslijed bolesti ili nezgode u prvih 5 godina trajanja kredita.
 • Paket B – obuhvata pokriće za slučaj smrti uslijed bolesti ili nezgode u prvih 10 godina trajanja kredita.

Osigurana suma po oba paketa za rizik smrti uslijed bolesti/nezgode odgovara nedospjelom iznosu duga glavnice po kreditu, na dan nastupa osiguranog slučaja, a ne više od 20.000,00 KM.

Prednosti

 • sigurnost za korisnika kredita i njegovu porodicu
 • jednostavno i brzo ugovaranje police osiguranja
 • isplata štete bez obzira na postojanje ostalih polica.

Trajanje osiguranja

Policu osiguranja korisnika stambenih/hipotekarnih kredita (CPI) moguće je ugovoriti na period od 5 ili 10 godina.

Osiguranje mogu ugovoriti osobe od 18 godina starosti, pri čemu istek osiguranja može biti najkasnije u 65. godini života osiguranika.

Napomena

Intesa Sanpaolo Banka kao zastupnik u osiguranju, u saradnji sa Vienna osiguranjem VIG, pruža mogućnost ugovaranja osiguranja. Prije potpisivanja ugovora pročitajte informacije o proizvodu i uslovima osiguranja.