• No suggestions

Saopštenje 11.7.2024.

Digitalizacijom do produktivnije proizvodnje školskog namještaja

Sarajevo 11.7.2024., Intesa Sanpaolo Banka BiH, članica Intesa Sanpaolo Grupe, pridružila se krajem 2022. godine, Go Digital in BiH programu koji je pokrenula Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD). Kroz ovo partnerstvo EBRD je Intesa Sanpaolo Banci odobrio grant od 8 miliona eura za dalje kreditiranje lokalnih malih i srednjih preduzeća. Kompanije koje su aplicirale za ovaj kredit sredstva su mogili iskoristiti isključivo za ulaganje u novu opremu i poboljšanja koja im mogu pomoći da povećaju svoju produktivnost, smanje operativne troškove i poboljšaju svoju usklađenost sa EU standardima.

Jedan od klijenata Intesa Sanpaolo Banke kompanija Ingrat d.o.o. Gračanica koja u BiH postoji više od 29 godina i koja se bavi proizvodnjom školskog namještaja, aplicirala je za ovu kreditnu liniju i nakon uspješne realizacije odobrena sredstva iskoristila za nabavku dvije robotske ćelije za zavarivanje koje su im bile prijeko potrebna u svakodnevnom poslovanju. Navedene ćelije sastoje se od robotske ruke, pozicionera i uređaja za zavarivanje. Potreba za ovakvom vrstom opreme javila se uslijed nedostatka radne snage u odjelu zavarivanja, posebno kvalifikovane, a nakon detaljnog istraživanja ova kompanija je pronašla savremena rješenja koja će u mnogo čemu poboljšati njihovo poslovanje.

„Uz ovu opremu ubrzali smo proces zavarivanja i postigli bolji kvalitet naših proizvoda. Sada sve veće serije radimo na robotima, čime oslobađamo zavarivače da rade pojedinačne serije. Uspjeli smo da skratimo rokove isporuka za određene grupe proizvoda sa 5 na 4 sedmice i sada možemo da apliciramo i nudimo veće količine namještaja koje prije nismo bili u mogućnosti. Nabavkom ove opreme naša kompanija je povećala nivo automatizacije i digitalizacije u operativnim procesima te se na taj način približila EU standardima u oblasti zaštite okoliša, sigurnosti i zdravlja na radu“, izjavio je Elvis Mejrić, direktor Ingrat d.o.o. kompanije.

Intesa Sanpaolo Banka i EBRD nastavili su saradnju na ovom projektu i početkom juna mjeseca ove godine potpisali su nastavak saradnje i novu grant za kreditnu liniju Go Digital, ali i potpuno novi grant pod nazivom Go Green, a sredstva iz obje kreditne linije namijenjena su malim i srednjim kompanijama koja djeluju na tržištu Bosne i Hercegovine.