alt=”In paket Prestige” title=”In paket Prestige”/>

In paket Prestige

Sve što vam je potrebno

Benefiti koje vam donosi IN paket Prestige su:

RAČUNI:

  • Tekući račun – Dopušteno prekoračenje (redovno + dodatno)
  • Avista štedni račun bez naknade

KARTICE:

  • Visa Platinum debitna kartica
  • Mastercard kreditna kartica
  • American Express Card ili American Express Gold Card

DIGITALNO BANKARSTVO:

  • mIntesa (mobilno bankarstvo)
  • ELBA (elektronsko bankarstvo
  • SMS

OSIGURANJE I ASISTENCIJE:

  • Dobrovoljno zdravstveno osiguranje (do 65. godine starosti)
  • Putno zdravstveno osiguranje za cijeli svijet sa trajanjem od 365 dana u godini + osiguranje članova porodice
  • Osiguranje za slučaj smrti do 75. godine starosti
  • Asistencija/Pomoć na cesti u BiH i Evropi u saradnji sa Uniqa osiguranjem
  • Osiguranje od zloupotrebe kartica i krađe dokumenata

OSTALO:

  • Naknada za korištenje sefa umanjena za 20%

DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje Vam pruža viši standard zdravstvene zaštite.
Ugovaranjem IN paketa Prestige, sklapate policu Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja kod našeg partnera Uniqa osiguranja koja Vam na osnovu indikacija i preporuka ljekara specijalista u svim registriranim zdravstvenim ustanovama na području BiH pokriva troškove vanbolničkih usluga koje mozete pogledati ovdje.

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Kada putujete, osiguranje je jedna od najvažnijih stvari koje možete ponijeti sa sobom. Zato smo za vas, sa našim partnerom Uniqa osiguranjem, uz Visa Platinum karticu, obezbijedili osiguranja za bezbrižna i sigurna putovanja. Prilikom putovanja u inostranstvo na raspolaganju vam je putno zdravstveno osiguranje koje važi u cijelom svijetu i kojim su pokriveni nepredviđeni nezgodni slučajevi tokom vašeg boravka u inostranstvu. Ukoliko zatreba, pokriva medicinsku pomoć i asistenciju u inostranstvu u slučaju iznenadne bolesti ili nesretnog slučaja, troškove bolničkog liječenja za vrijeme putovanja i hitne medicinske pomoći za povrede nastale kao posljedica rekreativnog bavljenja sportovima (skijanje i drugi sportovi). Svi ovi benefiti su na raspolaganju i članovima vaše najuže porodice, za neograničen broj službenih i privatnih putovanja, sa maksimalnim trajanjem jednog putovanja do 15 dana. Detaljnije informacije o uslovima osiguranja možete pronaći ovdje.

 

Za više informacija obratite se na: