U SARAJEVU ODRŽANI SPORTSKI SUSRETI ZAPOSLENIKA INTESA SANPAOLO IZ 10 DRŽAVA

U SARAJEVU ODRŽANI SPORTSKI SUSRETI ZAPOSLENIKA INTESA SANPAOLO IZ 10 DRŽAVA

U Sarajevu su od 9.-11.09.2011. godine održani sportski susreti zaposlenika banaka članica Grupe Intesa Sanpaolo iz 10 država.

Na terenima sportskog centra ZETRA i pomoćnih stadiona Koševo takmičilo se blizu 400 sportista u košarci (M i Ž), odbojci (Ž)  i nogometu. Takmičarske ekipe su stigle iz Slovenije(Banka Koper), Hrvatske(Privredna banka Zagreb), Srbije (Banca Intesa Beograd), Slovačke (VUB Banka), Mađarske (CIB Banka), Albanije (Intesa Sanpaolo Bank), Rumunije (Intesa Sanpaolo Bank), Rusije (Banca Intesa), Egipta (AlexBank), a domaćin je bila Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH.

Gosti su bili smješteni u hotelu Holiday Inn, a osim sportskog programa domaćini su organizovali upoznavanje sa kulturno-historijskim naslijeđem Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

Cilj ovih susreta koji se vodi pod sloganom “We are Intesa Sanpaolo Group” je druženje zaposlenika, njegovanje sportskog duha i tolerancije, kao i proširenje granica i upoznavanje sa drugačijom tradicijom, običajima, kulturom i istorijom zemlje gdje se sportski susreti održavaju. Ovog puta to je bila BiH, a dvije godine ranije susreti su se održali u glavnom gradu Srbije.
Za očekivati je da će ovogodišnji učesnici iz Intesa Sanpaolo Grupe, noseći sa sobom najpozitivnije utiske o Sarajevu i BiH, odlučiti  da ponovo dođu kao turisti.

Intesa Sanpaolo kotira u samom vrhu kada je riječ o  bankarskim grupama u euro zoni u poslovanja sa stanovništvom, pravnim licima i kapitalom. Osim dobro rasprostranjene mreže u Italiji, Intesa Sanpaolo provodi međunarodne aktivnosti koje su usmjerene na centralno-istočnu Evropu, Bliski istok i Južnu Afriku, gdje posluje u 13 zemalja putem svojih poslovnih banaka.

Kroz svoju međunarodnu mrežu korporativnih filijala i predstavništva u 29 zemalja, Intesa Sanpaolo podržava prekogranične aktivnosti  pravnih lica i pozicionirala se kao glavni partner italijanskim firmama koje namjeravaju da se prošire na međunarodnom nivou, kao i inostranim korporacijama i finansijskim institucijama koje su zainteresovane za razvoj svog poslovanja u Italiji.

U Bosni i Herecegovini  Grupa posluje putem Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i Intesa Sanpaolo Card BH.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri