• No suggestions

Sve je lakše kad se podijeli

Sve je lakše kad se podijeli!

Osim postojeće pogodnosti koja omogućava kupovinu na rate na odabranim i posebno označenim
prodajnim mjestima, otišli smo korak naprijed i omogućili vam da uživate u kupovini na rate na svim prodajnim mjestima u zemlji i inostranstvu.

Vašu kupovinu od sada, ukoliko želite, možete podijeliti do 12 rata putem SMS poruke bez obzira da li kupovinu obavljali u zemlji ili inostranstvu.

Ovaj vid kupovine dostupan je korisnicima Visa Inspire i Visa Platinum kartica koji imaju ugovoreno dodatno prekoračenje po tekućem računu (Shadow limit) i koji obave transakciju u minimalnom iznosu od 50 KM.

Kartice s kojim je moguće izvršiti navedenu kupovinu:

Kako podijeliti kupovinu na rate putem SMS poruke?

 • Plaćanje treba biti izvršeno na terminalu za plaćanje (POS uređaj) trgovca u zemlji ili inostranstvu (isključena su plaćanja na POS uređaju Intesa Sanpaolo Banke, na kojem je već moguće plaćati na rate bez kamate i naknade).
 • Potrebno je da imate raspoloživ iznos jednokratne transakcije kako na tekućem računu, tako i na dodatnom prekoračenju.
 • Iznos koji plaćate ne može biti manji od 50 KM, a veći od raspoloživog dozvoljenog dodatnog prekoračenja.
 • Vašu kupovinu možete podijeliti na minimalno 2, a maksimalno 12 rata.
 • Ukoliko vaša kupovina zadovoljava iznad navedene kriterije, dobit ćete SMS poruku za podjelu na rate na broj mobitela registrovan u Banci.
 • Ukoliko želite podijeliti kupovinu na rate, potrebno je odgovoriti na poruku u roku od najviše 2 sata od trenutka nastanka transakcije.
 • Putem SMS poruke ćemo vas obavijestiti da je kupovina na rate uspješno provedena.
 • Uspješnom kupovinom na rate, vaša sredstva na tekućem računu su uvećana za transakciju koju ste podijelili na rate, a zadužuje se dodatno prekoračenje.
 • Ukoliko ne odgovorite na SMS poruku, vaša transakcija se neće podijeliti na rate.
 • Naknada za korištenje ove usluge iznosi 5% od iznosa transakcije i naplaćuje se jednokratno sa tekućeg računa.
 • Kupovina na rate putem SMS poruke je bez kamate, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate.

Primjer podjele kupovine na 5 rata

Važno!

 • Na telefonu pronađite SMS poruku za podjelu na rate o izvršenoj transakciji.
 • Dodajte novi broj +38762 999 545 u svoje omiljene kontakte i uživajte u kupovini na rate.
 • Vaš odgovor – SMS poruku za podjelu na rate naplaćuje mobilni operater prema ugovorenom tarifnom modelu.
 • Ukoliko se SMS poruka ne isporuči zbog smetnji u telekomunikacijskim kanalima ili zbog drugih okolnosti na koje Banka ne može uticati, nema opcije za naknadnu podjelu transakcije na rate.
Za više informacija obratite se na:

Za više informacija obratite se na:

Napomena

Napomena

Ukoliko iz određenih razloga želite da vas isključimo sa liste za slanje SMS poruka za podjelu na rate, možete kontaktirati Banku putem gore dostupnih kanala.

Uživajte u pogodnostima Visa kartica Intesa Sanpaolo Banke i hvala što koristite naše proizvode i usluge.

Vaša Intesa Sanpaolo Banka.