INTESA SANPAOLO PROGLAŠENA ZA „NAJBOLJU BANKU U ITALIJI“ U IZBORU ČASOPISA „GLOBAL FINANCE“

INTESA SANPAOLO PROGLAŠENA ZA „NAJBOLJU BANKU U ITALIJI“ U IZBORU ČASOPISA „GLOBAL FINANCE“

Milano/Sarajevo, 8.04.2013 – Intesa Sanpaolo je nagrađena od američkog časopisa Global  Finance (www.gfmag.com) kao „Najbolja banka u Italiji“ u kategoriji „Najbolje svjetske banke na razvijenim tržištima u 2013. godini“.

Izdavači časopisa Global Finance su uz pomoć finansijskih analitičara i vodećih ličnosti iz svijeta korporacija razmatrali  poslovanje najvećih banaka širom svijeta. Objektivni kriteriji koji su razmatrani uključivali su: porast aktive, kvalitet aktive, profitabilnost, geografski doseg, strateške odnose, novi poslovni razvoj i inovativnost proizvoda. Subjektivni kriteriji su uključivali mišljenja berzovnih analitičara, analitičara kreditnog rejtinga kao i drugih osoba koji se bave ovom vrstom poslovanja.

„Pobjedničke banke ove godine imaju jednu zajedničku osobinu – fokusirane su na zadovoljavanje potreba svojih klijenata“, kaže izdavač časopisa Global Finance Joseph D. Giarraputo.
„Specifični tržišni uslovi se zasigurno razlikuju od oblasti do oblasti, a opšti uslovi na svjetskom finansijskom tržištu su i dalje teški. Izražavamo priznanje ovim bankama za vanredne uspjehe usprkos nepovoljnim uslovima“.

Direktor Intesa Sanpaolo Enrico Cucchiani je tim povodom rekao:
“Ponosan sam na ovo priznanje banci Intesa Sanpaolo kao referentnoj tački na tržištu. Djelujući na teškom i krajnje hirovitom području, Intesa Sanpaolo je odlučila da provodi mudru strategiju i definirala skup jasnih prioriteta dajući privilegiju bilansnom računu i snazi likvidnosti, da bi ostvarila održivu profitabilnost. Bez obzira na recesijsko okruženje u Italiji, Grupa Intesa Sanpaolo djeluje na istom nivou ili bolje nego glavne evropske banke prema većini pokazatelja, a dostignuća će i dalje biti naša „zvijezda Sjevernjača“. „Štoviše, jedna smo od samo nekoliko banaka u svijetu koja je već usklađena sa  pravilima„Basel III“, podsjetio je direktor Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo je aktivna u preko 40 zemalja svijeta.  Putem kontroliranih banaka, kojima rukovodi Međunarodni sektor banaka podružnica, Grupa obezbjeđuje strateško pokriće područja u drugih 12 zemalja srednjoistočne Evrope, Bliskog istoka i Sjeverne Afrike pružajući  bankarske usluge stanovništvu, preduzećima i pravnim licima, gdje ima  više od 1.500 poslovnica i 8,3 miliona klijenata. Nadalje, zahvaljujći lancu poslovnica, upravnim uredima i bankama specijaliziranim za poslovanje sa pravnim licima, Intesa Sanpaolo je prisutna u 29 zemalja, te podržava međunarodne aktivnosti za klijente pravna lica i kompanije, putem Međunarodnog sektora za poslovanje sa pravnim licima i investicijsko bankarstvo.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri