Suradnik u prodaji ARM – Tuzla

Suradnik u prodaji ARM – Tuzla

Ukoliko ste proaktivni, motivisani, dobro organizovani, fleksibilni, volite raditi u timu i ispunjavate kriterije potrebne za rad na pojedinim radnim mjestima u okviru Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Intesa Sanpaolo Banke Bosna i Hercegovina, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima prijavite se za poziciju:

Tip radnog mjesta:  Suradnik u prodaji ARM

Sektor/Podružnica: Sektor poslova sa pravnima licima i SME

Direkcija/Služba:      Direkcija za multinacionalna, domaća preduzeća i institucionalne klijente

Mjesto rada: Tuzla

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Analiza boniteta korporativnih klijenata i ocjena prihvatljivosti za Banku preuzimanja kreditnog rizika prema pojedinom klijentu

2. Konkretni radni zadaci:

  • Suradnja sa Menadžerom za odnose s klijentima u procesu uspostavljanja poslovnog odnosa sa klijentom i pružanja usluga klijentima;
  • Koordiniranje aktivnosti u segmentu prodaje proizvoda u smislu prikupljanja potrebne dokumentacije i provjere ispravnosti iste;
  • Koordiniranje aktivnosti vezanih za otvaranje i administriranje računa klijenata u skladu sa procedurama rada.
  • Izrada kreditnih prijedloga dokumentirajući obavljenu analizu;
  • Redovno praćenje poslovanja klijenata, vođenje evidencije, baze podataka i monitoring;
  • Prikupljanje, izrada, kontrola i ažuriranje dokumentacije i ugovora u koordinaciji sa ostalim organizacionim jedinicama u banci, u skladu sa propisanim pravilima i procedurama.
  • Koordinacija svih vrsta upita, zahtijeva i reklamacija klijenata.

3. Potrebne kvalifikacije:

  • Potrebni stepen stručne  spreme:  VŠS/VSS ekonomskog smjera
  • Potrebna znanja: 

– Aktivno poznavanje rada na računaru (MS Office)

– Poznavanje engleskog jezika (operativno) 

– Poželjno minimalno 1 godina iskustva na bankarskim poslovima ili poslovima u privredi u oblasti finansija

Oglas je otvoren 7 dana, a prijave se mogu poslati na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba