Viši stručni saradnik/Stručni saradnik/Saradnik za finansijske rizike (M/Ž) -Direkcija upravljanja rizicima

Viši stručni saradnik/Stručni saradnik/Saradnik za finansijske rizike (M/Ž) -Direkcija upravljanja rizicima

Radno mjesto:           Viši stručni saradnik/Stručni saradnik/Saradnik za finansijske rizike (M/Ž)

Organizacioni dio:   Direkcija upravljanja rizicima

Odjel:                         Odjel za upravljanje nekreditnim rizicima

Mjesto rada:             Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 

Aktivno sudjelovanje u radnim aktivnostima iz djelokruga poslova Tima za finansijske rizike s ciljem pravovremenog izvještavanja u skladu sa važećim zakonima, odlukama, aktima i procedurama.

2. Konkretni radni zadaci:

 • Sudjelovanje u razvoju internih politika i procedura upravljanja finansijskim rizicima (rizik likvidnosti, kamatni rizik, tržišni rizik)
 • Razvoj internih metodologija za procjenu i praćenje finansijskih rizika
 • Sudjelovanje u razvoju i implementaciji kvantitativnih modela za upravljanje tržišnim rizicima
 • Izvješćivanje o izloženosti Banke riziku likvidnosti i riziku kamatnih stopa primjenom različitih analitičkih metoda i modela
 • Analiza i predlaganje integracije internih metodologija u procesu poslovnog odlučivanja
 • Sudjelovanje u razvoju IT platformi za upravljanje finansijskim rizicima
 • Praćenje iskorištenosti i prekoračenja uspostavljenih limita
 • Aktivno sudjelovanje u izvještavanju management-a, matične banke i lokalnog regulatora
 • Podrška pri razvijanju novih bankovnih proizvoda (utjecaj na profil izloženosti tržišnim rizicima i razvitak adekvatnih metoda praćenja tržišnih rizika za nove proizvode)
 • Razvijanje, implementacija i unaprjeđenje metodologije za fer vrednovanje financijskih instrumenata
 • Praćenje i implementacija odluka FBA
 • Administriranje rada aplikacija u vlasništvu Odjela

POTREBNE KVALIFIKACIJE

Od kandidata za navedeno radno mjesto očekujemo: 

 • VSS – ekonomskog ili matematičkog usmjerenja;
 • Poželjno radno iskustvo na poslovima upravljanja rizicima likvidnosti, kamatnog rizika, tržišnog rizika
 • Poznavanje poslovanja banaka i procesa upravljanja nekreditnim rizicima banaka ili financijskih institucija;
 • Odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
 • Napredne vještine korištenja MS Office alata;

Uz istaknutu spremnost na kontinuirano usvajanje novih vještina i znanja, idealni kandidati iskazuju:

 • ambicioznost i izraženu proaktivnost te usmjerenost na rezultate;
 • samostalnost i visoku odgovornost u radu;
 • spremnost na rad u dinamičnom okruženju;
 • visoko razvijene analitičke sposobnosti;
 • razvijene komunikacijske vještine te sklonost radu u timu;
 • strukturiranost i organiziranost, sposobnost uočavanja detalja;
 • sposobnost jasnog i logičnog rasuđivanja te sklonost kvantitativnoj analizi problema.

Trajanje oglasa do 01.06.2022. godine

Zainteresovani kandidati mogu aplicirati slanjem biografije na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba

Napomena: Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani u nastavku selekcijskog procesa.