Obavijest za radno vrijeme poslovnica tokom Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BIH i Dana državnosti BIH ( 21. i 25.11.2022.)

Obavijest za radno vrijeme poslovnica tokom Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BIH i Dana državnosti BIH ( 21. i 25.11.2022.)

Obavijest za radno vrijeme poslovnica tokom Dana uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BIH i Dana državnosti BIH ( 21. i 25.11.2022.)

Poštovani,

U skladu sa Zakonom o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Bosne i Hercegovine, obavještavamo klijente da  je 25.11.2022. godine neradni dan za organizacione jedinice naše Banke koje posluju na području Federacije. Za organizacione jedinice Banke u RS i Brčko Distriktu 25.11.2022. godine je redovan radni dan, u skladu sa Zakonom o praznicima RS i Brčko Distrikta.

Također, u skladu sa Zakonom o praznicima RS, 21.11.2022. godine – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini je neradni dan za organizacione jedinice Banke u Republici Srpskoj.

Tokom praznika, korisnicima usluga na raspolaganju su druge poslovnice naše Banke čije su lokacije dostupne u dijelu „Poslovnice i bankomati“. Također podsjećamo da se sve informacije mogu dobiti besplatnim pozivom na naš INFO telefon 080 020 307.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri