Viši stručni suradnik/ Stručni suradnik/Suradnik (M/Ž) – Direkcija naplate potraživanja – Sektor za upravljanje i kontrolu rizika

Viši stručni suradnik/ Stručni suradnik/Suradnik (M/Ž) – Direkcija naplate potraživanja – Sektor za upravljanje i kontrolu rizika

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije navedene u tekstu oglasa,  prijavite se za poziciju:

Viši stručni suradnik/ Stručni suradnik/Suradnik

Organizacioni dio: Direkcija naplate potraživanja

Sektor: Sektor za upravljanje i kontrolu rizika

Mjesto rada: Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1 .      Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Naplata problematičnih potraživanja stanovništva uz pridržavanje procedura, odluka, uputa i internih akata  Banke.

 2.     Konkretni radni zadaci:

–           Vrši naplatu dospjelih potraživanja po svim osnovama potraživanja po kreditima stanovništva, tekućim računima, kreditnim i charge bankovnim karticama i ostalim proizvodima u poslovima sa stanovništvom, uključujući i komisione kredite plasirane fizičkim licima u skladu sa Odlukama, uputama i procedurama Banke;

–           Vrši kontrolu primljene dokumentacije kreditnog dosjea;

–           Kontaktiranje i pregovaranje s klijentima u pogledu naplate dospjelih neplaćenih potraživanja;

–           Istraživanje svih relevantnih informacija koje mogu doprinijeti boljoj i lakšoj naplati kao i boljoj pregovaračkoj osnovi Banke;

–           Aktiviranje instrumenata osiguranja naplate u cilju naplate dospjelih potraživanja, kao i kontaktiranje poslodavaca u cilju realizacije isprave o zapljeni plaće;

–           Poduzimanje ostalih radnji i izvršavanje zadataka kroz aplikaciju naplate;

–           Priprema i šalje zahtjeve za naplatu problematičnih potraživanja osiguranim policama osiguranja;

–           Analiza i izrada prijedloga za naplatu loših plasmana;

–           Analiza i davanje prijedloga za trajni otpis dospjelih nenaplaćenih potraživanja;

–           Praćenje ostvarenja naplate i saradnja sa ostalim organizacionim dijelovima u pogledu naplativosti loših plasmana;

–           Vođenje detaljne hronologije poduzetih i dogovorenih radnji naplate dospjelih potraživanja po neurednim dužnicima u aplikaciji naplate;

–           Izrada izvještaja o poduzetim radnjama i naplati komisionih kredita odobrenih fizičkim licima;

–           Vođenje evidencije aktivnih i arhiviranje zatvorenih dosjea;

–           Izrada izvještaja o radu;

–           Izrada dekadnih, mjesečnih, kvartalnih, godišnjih i izvanrednih izvještaja za potrebe Direkcije i Sektora za upravljanje i kontrolu rizika;

–           Ostali poslovi iz domene Direkcije i po nalogu nadređenih osoba.

POTREBNE KVALIFIKACIJE

 1. Potrebno obrazovanje:

a)   Potrebni stepen stručne  spreme: SSS/VŠS/VSS

b)   Naziv škole/fakulteta I potreban smjer:  Ekonomski ili Pravni fakultet ili Srednja ekonomska škola

Zainteresovani kandidati svoje biografije/CV trebaju dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 23.02.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri