Finansiranje cirkularne ekonomije: Paket za uspjeh

Finansiranje cirkularne ekonomije: Paket za uspjeh

EcoCortecov novi pogon za preradu polimera produžit će vijek trajanja proizvoda, te ublažiti njihov štetan uticaj na okolinu

24/02/2023

PODCAST: Velik paket zelenog finansiranja

Kako je zeleno kreditiranje hrvatskom proizvođaču bioplastike omogućilo širenje

Metalnim dijelovima za industriju, bez obzira na to jesu li oni mali, za vozila, ili veći, za strojeve u proizvodnim pogonima, potrebna je zaštita od korozije. U Hrvatskoj je EcoCortec najveći proizvođač biorazgradivih polimera, koji štite dijelove od toga da postanu neupotrebljivi dok se transportuju Europom. Novi pogon, koji će biti pušten u rad sljedeće godine, omogućit će EcoCortecu proširenje proizvodnih kapaciteta te produženje životnog vijeka materijala koji se koriste u bioplastičniim folijama i vrećicama. Sve to finansira platforma Intese Sanpaolo za kreditiranje cirkularne ekonomije. U podcastu sudjeluju Dijana Zrinski, generalna direktorica kompanije EcoCortec, Vedrana Jelušić Kašić, članica Uprave PBZ-a, banke supsidijara Intese Sanpaolo, i Giuseppe Ferraro, voditelj Odjela za poslovanje s velikim, te malim i srednjim poduzećima, Sektor za međunarodne banke supsidijare Intese Sanpaolo.

Poslušajte podcast kako biste saznali više.


EcoCortec je najveći proizvođač bioplastike i antikorozivnih folija u Hrvatskoj. Tvornica je postigla toliki uspjeh da je bilo potrebno brzo proširiti proizvodne pogone kako bi se zadovoljila potražnja klijenata. Međutim, u područjima kao što je automobilska industrija zbog korozije transportovanih dijelova lako može doći do problema skupog otpada.

EcoCortecov novi pogon za preradu polimera na hiljadu kvadratnih metara dovršen je 2022. godine, te će u punoj funkciji biti 2023. godine. Osim što će EcoCortec moći usluživati više klijenata, te im nuditi više proizvoda, novi pogon omogućit će produženje vijeka trajanja materijala iz bioplastičnih folija i vrećica.

Vedrana-Jelusic-2-1

“Kada morate učestvovati u mnogo više tehničkih rasprava uporedo s tim razvijete i velik interes za učenje o tome kako će nova proizvodnja kompanije uticati na okolinu”

Vedrana Jelušić Kašić, članica Uprave PBZ-a

Cirkularna ekonomija na prvom mjestu

Dijana Zrinski, generalna direktorica EcoCorteca, kaže: „U naše proizvode možemo uključiti do dvadeset posto recikliranog materijala. Uvijek gledamo cijeli životni ciklus proizvoda – na početku, kada odlučujemo koji ćemo materijal upotrijebiti, te na kraju, kako bi se ponovno mogao upotrijebiti taj isti proizvod.”

U duhu cirkularne ekonomije, novi je pogon djelomično izgrađen od materijala zgrade koja je prije bila na toj lokaciji. Stari materijal nije ostao neiskorišten, nego je prilagođen potrebama novog pogona.

Dijana Zrinski, EcoCortec’s General Manager

Taj pogon, finansiran iz fonda za cirkularnu ekonomiju grupe Intesa Sanpaolo, još je jedan primjer održivoga kreditiranja na djelu.

Privredna banka Zagreb, članica grupe Intesa Sanpaolo, svojim bankarskim uslugama podupire EcoCortec od 2016. godine. Kako bi bili sigurni da je kompanija kvalificirana za finansiranje iz fonda cirkularne ekonomije, tim je vodio cijeli niz razgovora kako bi doznali šta kompanija kreditom namjerava realizovati.

„Kada smo upoznali  novu tehnologiju, koja će povećati proizvodne kapacitete, te služiti produženju životnog vijeka proizvoda, a u isto vrijeme smanjiti količinu otpada, bili smo zaista oduševljeni  što smo u prilici u zajedničkoj saradnji s kompanijom razviti plan finansiranja koji će im najbolje odgovarati.”

Intesa Sanpaolo 2022. je godine dvadeseterostruko povećala iznos kreditiranja prema ESG uvjetima – podupirući starija preduzeća kreditima kako bi njihove prakse bila više“ cirkularna“ te kako bi se novijima, već „cirkularnim“ preduzećima, pomoglo da još više napreduju. ESG finansiranje korespondira s ulogom banke kao prvoga strateškog partnera u finansijskim uslugama Zaklade Ellen MacArthur.

Briga za zelenu tranziciju

Osim sredstava za finansiranje cirkularne ekonomije, Poslovni plan Intesa Sanpaolo Grupe za 2025. godinu predviđa i 115 milijardi eura namijenjenih društvu i zelenoj tranziciji.

G.-Ferraro-3
Giuseppe Ferraro, voditelj Odjela za poslovanje s velikim te malim i srednjim preduzećima, Sektor međunarodnih banaka supsidijara Intese Sanpaolo

„Pred revolucijom smo”, rekao je Giuseppe Ferraro, voditelj Odjela za poslovanje s velikim, te malim i srednjim preduzećima, Sektor međunarodnih banaka supsidijara Intese Sanpaolo. „Ovo je doista važno ako se uzme u obzir šta se događa oko nas u Europi i probleme koje imamo s onečišćenjem i globalnim zagrijavanjem.”

 „Ipak moram reći: Ovo je samo početak.”

Poslušajte podcast kako biste saznali više o ovom projektu i planovima grupe Intesa Sanpaolo za investicije u održivost.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri