Glavni analitičar/Viši analitičar/Analitičar (M/Ž)-Direkcija upravljanja rizicima-Sarajevo

Glavni analitičar/Viši analitičar/Analitičar (M/Ž)-Direkcija upravljanja rizicima-Sarajevo

Radno mjesto:             Glavni analitičar/Viši analitičar/Analitičar

Organizacioni dio:      Direkcija upravljanja rizicima

Odjel:                          Odjel za praćenje i kontrolu kvalitete kreditnog portfolia

Mjesto rada:                Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 

Aktivno sudjelovanje u radnim aktivnostima iz djelokruga poslova Odjela u svrhu njihovog pravovremenog obavljanja u skladu sa važećim zakonima, odlukama, aktima i procedurama.

2. Konkretni radni zadaci:

 • Analiza i praćenje kvalitete kreditnog portfolia i izvještavanje nadležnih tijela i matične banke o promjenama u istom
 • Učestvovanje u procesu analize i izvještavanje o rezervisanjima i ispravkama vrijednosti
 • Analiza i praćenje koncentracije kreditne izloženosti
 • Unaprjeđenje kreditnih procesa i procedura sa ciljem svođenja bančine izloženosti kreditnom riziku na prihvatljiv nivo
 • Izračun RWA i izvještavane nadležnih tijela o istom
 • Učestvovanje u provođenju stres testova u oblasti kreditnog rizika za potrebe ICAAP-a, te nadzornih stres testiranja

POTREBNE KVALIFIKACIJE

 • VSS/diplomski studij ekonomskog usmjerenja
 • napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • minimalno 1 godina radnog iskustva, poželjno u području upravljanja rizicima
 • napredne vještine korištenja MS Office alata te analitičke sposobnosti
 • poželjno poznavanje rada u nekom od programskih jezika (SQL/SAS/R/Pyton)

Zainteresovani kandiati svoj CV trebaju dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba,  najkasnije do 01.04.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri