Glavni analitičar (M/Ž) – Direkcija za procjenu kreditnog rizika – Sarajevo

Glavni analitičar (M/Ž) – Direkcija za procjenu kreditnog rizika – Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke. Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije, prijavite se za poziciju:

Glavnog analitičara za procjenu kreditnog rizika pravnih lica (Corporate / SME / SB) u Direkciji za procjenu kreditnog rizika Intesa Sanpaolo Banke d.d. Bosna i Hercegovina.

Naziv radnog mjesta: Glavni analitičar (M/Ž)

Odjel/Poslovnica: Direkcija za procjenu kreditnog rizika

Mjesto rada: Sarajevo

I. OSNOVNI PODACI

1. Naziv radnog mjesta: Glavni Analitičar

2. Podnaziv radnog mjesta: – Tim za procjenu kreditnog rizika u poslovanju sa pravnim licima,

3. Sektor/Podružnica: Sektor za upravljanje i kontrolu rizika

4. Direkcija/Služba: Direkcija za procjenu kreditnog rizika

5. Neposredno odgovoran: Voditelju tima.

II. OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta:

Analiza i procjena kreditnog rizika klijenata – pravnih lica.

2. Konkretni radni zadaci:

– Vrši analizu i daje ocjenu rizičnosti prije donošenja odluke o odobrenju plasmana pravnim licima koji povećavaju izloženost Banke kreditnom riziku.

– Na osnovu sprovedene analize transakcije predlaže eventualnu promjenu u strukturi transakcije sa ciljem smanjenja kreditnog rizika.

– Zajedno sa uposlenicima Sektora poslova za pravna lica i SME po potrebi vrši obilazak klijenata a u cilju što kompletnije i objektivnije procjene kreditnog rizika prije davanja konačne ocjene.

– Vrši periodični monitoring poslovanja već odobrenih plasmana pravnim licima, a na osnovu dostavljenog izvještaja od strane Sektora poslova za pravna lica i SME te predlaže eventualne korektivne aktivnosti u cilju minimiziranja izloženosti Banke kreditnom riziku.

– Vrši provjeru primjene utvrđenih akata i procedura Banke u postupku ocjene rizika plasmana.

– Vrši provjeru ispunjenja uslova u skladu sa donesenim odlukama nosioca kompetencije te provjeru kompletnosti i ispravnosti dostavljenih instrumenata osiguranja.

– Obavlja ostale zadatke po nalogu nadređenih.

3. Radno mjesto zahtjeva rad na terenu: DA, u slučaju obilaska klijenata a u cilju što kompletnije i objektivnije procjene kreditnog rizika

4. Radno mjesto zahtjeva rad u smjenama: NE

III. POTREBNE KVALIFIKACIJE

1. Potrebno obrazovanje:

a) Potrebni stepen stručne spreme: VSS

b) Naziv škole/fakulteta i potreban smjer: Ekonomski fakultet – finansijski smjer

2. Potrebni stručni ispiti/dozvole: nije potreban ispit.

3. Potrebna znanja:

Rad na PC- MS Office: Da.

4. Potrebno znanje engleskog jezika: DA – Specijalističko znanje.

5. Potrebno radno iskustvo: 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

Zainteresovani kandidati svoju biografiju/CV mogu dostaviti na e-mail adresu: ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba,  najkasnije do 27.09.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri