Direktor (M/Ž) – Direkcija planiranja i finansijske kontrole – Sarajevo

Direktor (M/Ž) – Direkcija planiranja i finansijske kontrole – Sarajevo

Ukoliko ste proaktivni, odgovorni, dobro organizovani i orijentisani rezultatima, ako volite raditi u timu i motiviše Vas rad u izazovnom i dinamičnom okruženju, biće nam drago da Vas upoznamo i ponudimo radno mjesto u timu naše Banke.

Ako želite postati dio našeg tima i ispunjavate kvalifikacije, prijavite se za poziciju:

Naziv radnog mjesta: Direktor

Odjel/Poslovnica: Direkcija planiranja i finansijske kontrole

Mjesto rada: Sarajevo

OPIS POSLA I ODGOVORNOSTI

  1. Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: 

– Učinkovito upravljanje, vođenje, koordinacija i kontrola Direkcije;

– Osiguranje uspostavljanja, učinkovitosti i uspješnosti adekvatnog sistema internih

kontrola za aktivnosti koje izvršava Direkcija;

– Osiguranje razvitka kadrova i tehničke obuke za sve zaposlenike Direkcije.

  • Konkretni radni zadaci:

– Koordinacija pripreme kvartalnih, mjesečnih i sedmičnih izvještaja Direkciji planiranja i finansijske kontrole i drugim Direkcijama Sektora međunarodnih banaka podružnica

Matične kompanije i PBZ Grupacije;

– Priprema strategije i godišnjeg Plana poslovanja Banke za FBA,  sukladno planiranom proračunu i lokalnom zakonodavstvu;

– Priprema strategijskog Plana poslovanja i godišnjeg Proračuna za PBZ i Intesa

Sanpaolo Grupu;

– Analiza poslovanja Banke sukladno Zakonu o bankama;

– Priprema i kontrola izvještaja za Nadzorni odbor i Odbor za reviziju koje izvršava

Direkcija;

– Koordinacija pripreme izvještaja o poslovanju Banke za Upravu i menadžment Banke;

– Koordinacija pripreme izvještaja o poslovanju Banke od strane organizacijskih odjela;

– Nadgledanje cjelokupnog trenda troškova i rashoda;

– Koordinacija i  analiza izvještaja koji su korisni drugim organizacijskim odjelima Banke za njihove poslovne odluke;

– Periodični nadzor i izvještavanje o tržišnom učešću Banke;

– Odgovornost za nadzor i upravljanje procesom eksternalizacije, u slučajevima da

bude podnosilac zahtjeva za eksternalizaciju svom domenu poslovanja.

3. POTREBNE KVALIFIKACIJE:

  1. Potrebno obrazovanje:

     a)   Potrebni stepen stručne  spreme: Visoka stručna sprema (VSS)

     b)   Naziv škole/fakulteta i potreban smjer:  Ekonomski fakultet

     2.    Potrebni stručni ispiti/dozvole: nije potreban ispit

     3.    Potrebna znanja:

            Rad na PC-u / MS Office : DA

     4.    Potrebno znanje engleskog jezika: DA – Specijalističko znanje. 

     5.    Potrebno radno iskustvo: 2 do 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim   

            poslovima.

Zainteresovani kandidati svoju biografije/CV mogu dostaviti na e-mail adresu ljudskiresursi@intesasanpaolobanka.ba najkasnije do 27.09.2023. godine.

Profesionalno usavršavanje

Dinamično i motivirajuće
okruženje

Izazovne projekte

Mogućnost napretka
u karijeri