• No suggestions

Kvadrat plus kredit

Stambeni kredit bez hipoteke

Iznos kredita

min 0 BAM max 0 BAM

Mjeseci

0 - 0 -

Kamatna stopa

Osiguranje

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku. Stvarna ponuda kamatne stope, iznos mjesečnog anuiteta i ukupan iznos za uplatu, može odstupati od prikazane ponude informativnog karaktera u kreditnom kalkulatoru. Klijentu će u predugovaračkoj fazi biti uručen informativni list s detaljnim uslovima usluge, u skladu sa zakonskim odredbama.  
Za više informacija pogledajte Opće uslove poslovanja po kreditima i informativni list koji su dostupni na www.intesasanpaolobanka.ba, u poslovnici Banke ili putem kontakt centra na besplatni info telefon 080 020 307.

 • Mjesečna rata
  BAM
  • Prva mjesečna rata - BAM
  • Druga mjesečna rata - BAM
  • Troškovi - BAM
  • Mjeseci - -
  • *Ukupan iznos za otplatu - BAM
  • Kamatna stopa Kamatna stopa prvih 10 godina - %
  • Kamatna stopa nakon 10 godina - %
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) - %

*Ukupan iznos za otplatu - zbroj glavnice kredita i ukupnih troškova po kreditu što je detaljno prikazano u Informacionim listovima. Izračun je napravljen za otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima.

Korisnik kredita

Korisnik kredita

Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena kredita

Namjena kredita

 • Kupovina nekretnine, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana, stanova za odmor i garaža. 
 • Otplata stambenih kredita i ostalih kredita za koje se može utvrditi, odnosno dokumentirati da su iskorišteni za istu namjenu, a ranije su realizirani u istoj ili drugoj banci.
​Instrumenti osiguranja kredita

​Instrumenti osiguranja kredita

 • Ovjerene isprave o zapljeni plate. 
 • 2 mjenice. 
 • Polica osiguranja kredita. 
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).
Za više informacija obratite se na:

Za više informacija obratite se na:

Kvadrat plus krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti
Kvadrat plus krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti
 • Stambeni kredit bez hipoteke.
 • Fiksna kamatna stopa.
 • Iznos kredita do 50.000 KM.
 • Rok otplate kredita do 10 godina.
Stambeni kredit

Stambeni kredit

Kvadrat plus kredit