• No suggestions

Stambeni krediti – STAMBENI PLUS

Iznos kredita

min 0 BAM max 0 BAM

Mjeseci

0 - 0 -

Kamatna stopa

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku. Stvarna ponuda kamatne stope, iznos mjesečnog anuiteta i ukupan iznos za uplatu, može odstupati od prikazane ponude informativnog karaktera u kreditnom kalkulatoru. Klijentu će u predugovaračkoj fazi biti uručen informativni list s detaljnim uslovima usluge, u skladu sa zakonskim odredbama.  
Za više informacija pogledajte Opće uslove poslovanja po kreditima i informativni list koji su dostupni na www.intesasanpaolobanka.ba, u poslovnici Banke ili putem kontakt centra na besplatni info telefon 080 020 307.

 • Mjesečna rata
  BAM
  • Prva mjesečna rata - BAM
  • Druga mjesečna rata - BAM
  • Troškovi - BAM
  • Mjeseci - -
  • *Ukupan iznos za otplatu - BAM
  • Kamatna stopa Kamatna stopa prvih 10 godina - %
  • Kamatna stopa nakon 10 godina - %
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) - %

*Ukupan iznos za otplatu - zbroj glavnice kredita i ukupnih troškova po kreditu što je detaljno prikazano u Informacionim listovima. Izračun je napravljen za otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima.

Korisnik kredita

Korisnik kredita

Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

Namjena i iznosi kredita

Prijevremena otplata ranije realiziranih stambenih kredita u istoj i/ili drugim bankama u visini do 300.000,00 KM. 

Rok otplate kredita

Rok otplate kredita

Rok otplate stambenog kredita do 30 godina.

Instrumenti osiguranja kredita

Instrumenti osiguranja kredita

 • Ovjerene isprave o zapljeni plate. 
 • 2 mjenice. 
 • Hipoteka na nekretnini. 
 • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke. 
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).
Za više informacija obratite se na:

Za više informacija obratite se na:

Stambeni krediti – STAMBENI PLUS vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti
Stambeni krediti – STAMBENI PLUS vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti
 • Iznos kredita do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM.
 • Zatvaranje stambenih kredita u Intesa Sanpaolo i/ili drugim bankama.
 • Fiksna kamatna stopa do 10 godina, varijabilna ili kombinovana kamatna stopa do 30 godina.
 • Bez naknade za obradu.
Stambeni krediti

Stambeni krediti

STAMBENI PLUS