• No suggestions

Kružna ekonomija

Financije će potaknuti prijelaz na kružno gospodarstvo.

Pogledajte naš film i saznajte više o načinu na koji podržavamo prijelaz.

08/04/2021


Kružno gospodarstvo izmijenit će način poslovanja tradicionalnih tvrtki i otvoriti nove mogućnosti zahvaljujući novim i održivijim praksama.

To se neće dogoditi preko noći, ali sitnim koracima možemo stići do velikih promjena. Na primjer, proizvodnja pametnih telefona s ciljem da potraju barem godinu dana dulje ekvivalentna je uklanjanju milijun automobila s ceste u smislu očuvanja okoliša.

Prijelaz na kružno gospodarstvo nemoguć je bez financijske podrške. Banka Intesa Sanpaolo podržava tvrtke koje žele poboljšati prakse održivog razvoja. Banka je prvi strateški partner u pružanju financijskih usluga Zaklade Ellen MacArthur koja radi na globalnoj primjeni kružnoga gospodarstva.

Izdvojili smo sredstva za prijelaz na kružno gospodarstvo u maksimalnom iznosu od 6 milijardi eura. Od 2018. g. pružamo podršku tvrtkama koje su prešle na kružno gospodarstvo s navedenim sredstvima. Također smo lansirali nagrađivanu održivu obveznicu.

Kako će izgledati poslovanje u kružnom gospodarstvu?

 

Urednije, konkurentnije i otpornije. Na primjer, proizvodi se mogu proizvoditi od recikliranih materijala koji se već koriste što podrazumijeva vađenje manjih količina osnovnih sirovina.

Zbog toga će tvrtke biti otpornije i manje podložne promjenama u raspoloživosti resursa. Rezultati istraživanja pokazuju da kružno gospodarstvo omogućuje industriji da smanji upotrebu osnovnih sirovina, poput metala i kemikalija, za 32 % do 2030. g., odnosno 53 % do 2050. g.

Alternativni poslovni modeli, kao što je plaćanje po upotrebi, postat će uobičajeni i pojavit će se novi poslovni modeli. Uz financijsku podršku, potpuno novi sektori doživjet će rast. Banka Intesa Sanpaolo nedavno je najavila kako će izdvojiti dodatnih milijardu eura, uz već dodijeljene zajmove u iznosu od 6 milijardi eura, za prijelaz tvrtki na kružno gospodarstvo. Tvrtke svih veličina mogu podnijeti zahtjev za zajam po nižim kamatnim stopama pod uvjetom da rade na projektima kružnoga gospodarstva.

Kružno gospodarstvo promijenit će stvari nabolje. Primjenom kružnog modela raspoloživi dohodak u europskim kućanstvima mogao bi porasti za čak 11 postotnih bodova do 2030. g. Tvrtke koje prijeđu na kružno gospodarstvo ukupno će uštedjeti do 600 milijardi eura godišnje.

Pogledajte film i saznajte više o načinu na koji podržavamo prijelaz na kružno gospodarstvo.

   

Video references:
The benefit to the environment would be the same as taking a million cars off the roads
EEB (2019) Coolproducts don’t cost the earth – full report.
www.eeb.org/coolproducts-report, p15
Savings for businesses that become circular will be as much as €600 billion a year by 2030
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/mapping-the-benefits-of-a-circular-economy
Industry can reduce the use of primary materials, such as metals and chemicals, by 32 per cent by 2030 and 53 per cent by 2050
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/publications/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation_26-Nov-2015.pdf p13
By 2030 the disposable income of European households could be as much as 11 percentage points higher if we choose to follow a circular model
https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability/Our%20Insights/Growth%20within%20A%20circular%20economy%20vision%20for%20a%20competitive%20Europe/Growth_Within.pdf p14

Podijelite članak

Više o temi

Kako se Pirelli uključio u kružno gospodarstvo?
Hrana i kružno gospodarstvo: recept za budućnost
A Circular Economy makeover for the fashion industry