• No suggestions

Međunarodna prisutnost

Grupa Intesa Sanpaolo

Sa strateškom međunarodnom prisutnošću, Intesa Sanpaolo Grupa je jedna od vodećih bankarskih grupacija u Europi s približno 4.650 podružnica i 20,5 milijuna klijenata. Njegova globalna mreža sastoji se od međunarodnih banaka supsidijara koje posluju u 12 zemalja  Srednjoistočne Europe, području Bliskog istoka i Sjeverne Afrike. Također održava međunarodnu korporativnu mrežu koju čine korporativna središta, predstavništva, podružnice i banke aktivne u 25 zemalja diljem svijeta.

Pronađite sve

Prikaži više

Naša prisutnost u svijetu
Homepage

Otkrijte više o Našem Svijetu