• No suggestions

Program SUPER ŠT-OS

Program SUPER ŠT-OS

Program SUPER ŠT-OS je idealna kombinacija štednje i osiguranja od posljedica nezgode za djecu i omladinu koji omogućava naknadu za slučajeve nezgode i štednju kojom ćete osigurati sredstva za njihov bezbrižan početak samostalnog života.

Doživljenje isteka osiguranja

Doživljenje isteka osiguranja

  • Po isteku osiguranja, u navršenoj 19. godini starosti osiguranika, isplaćuje se zagarantovana ugovorena osigurana suma i udio u dobiti.
Bolnička naknada

Bolnička naknada

  • Isplaćuje se ugovoreni iznos za svaku noć provedenu u bolnici zbog oboljenja ili nezgode osiguranika.
Trajna invalidnost uslijed nezgode

Trajna invalidnost uslijed nezgode

  • U slučaju nastupa trajne invalidnosti, isplaćuje se: zagarantovana ugovorena osigurana suma koja odgovara procentu utvrđene trajne invalidnosti za trajnu invalidnost do 50%, a iznad toga je dvostruko veći procenat. Na primjer, ako je utvrđeno 80% invalidnosti, isplaćuje se 50% + (2×30%) = 110%.
Lom kosti

Lom kosti

  • Ako nezgoda za posljedicu ima lom kosti osiguranika, isplaćuje se naknada u iznosu od 100 € ili 200 €, neovisno od moguće naknade za trajnu invalidnost i neovisno o broju slomljenih kostiju.
Troškovi sahrane uslijed nezgode

Troškovi sahrane uslijed nezgode

  • Nadoknađuju se troškovi sahrane, ali najviše do visine ugovorene osigurane sume kao i uplaćena štedna premija uvećana za do tada pripisanu dobit.