• No suggestions

Oročena štednja uz premiju

Namijenjena onima koji znaju dugoročno planirati

Benefiti oročene štednje uz premiju

Kamatna stopa

Mogućnost odabira fiksne ili promjenjive kamatne stope.

Različite valute

Mogućnost odabira valute za štednju.

Isplata uz premiju

Premija na kamatu.

Štednja uz premiju

Oročena štednja uz premiju je vrsta obročne dugoročne štednje pri čemu se redovnim mjesečnim uplatama ostvaruje pravo na premiju koja se obračunava na kamatu po depozitu.

Primjenjuje se od 07.06.2021. godine.

Minimalni iznosi za uplatu depozita uz premiju iznose

Za depozit u valuti KM

50,00 KM

Za depozit u valuti EUR

50,00 EUR

Za depozit u valuti USD

120,00 USD

Kako bi smanjili čekanje u redovima i uštedjeli vam vrijeme za mjesečne uplate premije banka nudi ugovaranje trajnog naloga sa tekućeg računa.

Kamata i premija

Banka pored redovne kamate obračunava i premiju. Premija se obračunava istekom oročenja na iznos ukupno obračunate kamate. Premijska stopa je fiksna, obračunava se po isteku oročenja na iznos obračunate kamate, a ovisi o roku oročenja.

Promjenjiva/Fiksna kamatna stopa u valuti KM i EUR

Rok oročenja

Iznos depozita

Nominalna kamatna stopa (NKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS)*

Premija

13 mjeseci

Svi iznosi

0,10%

0,10%

6,00%

24 mjeseca

Svi iznosi

0,20%

0,21%

7,00%

36 mjeseci

Svi iznosi

0,30%

0,32%

8,00%

48 mjeseci

Svi iznosi

0,40%

0,43%

8,20%

60 mjeseci

Svi iznosi

0,50%

0,54%

8,50%

* U izračun Efektivne kamatne stope (EKS) ulazi visina nominalne kamatne stope i visina pripadajuće premije. Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata za iznos od 100 KM depozita.

Promjenjiva/Fiksna kamatna stopa u valuti USD

Rok oročenja

Iznos depozita

Nominalna kamatna stopa (NKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS)*

Premija

13 mjeseci

Svi iznosi

0,05%

0,05%

6,00%

24 mjeseca

Svi iznosi

0,10%

0,10%

7,00%

36 mjeseci

Svi iznosi

0,20%

0,20%

8,00%

48 mjeseci

Svi iznosi

0,30%

0,30%

8,20%

60 mjeseci

Svi iznosi

0,40%

0,40%

8,50%

*U izračun Efektivne kamatne stope (EKS) ulazi visina nominalne kamatne stope i visina pripadajuće premije. Efektivna kamatna stopa (EKS) izračunata za iznos od 120 USD depozita.

Oročena štednja uz premiju
Za više informacija obratite se na

Za više informacija obratite se na