• No suggestions

Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti

Privredna banka Zagreb d.d. i članice PBZ Grupe obrađuju osobne podatke klijenata, štiteći pritom sigurnost njihovih osobnih podataka od neovlaštene ili nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite. Kao voditelj obrade osobnih podataka, Privredna banka Zagreb d.d., u svom poslovanju od 25. svibnja 2018. primjenjuje Opću uredbu o zaštiti podataka te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.  

Opća uredba o zaštiti podataka izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU-a te se time osigurava ujednačeno i jednoobrazno postupanje u svim državama članicama EU-a vezano uz zaštitu osobnih podataka.  

Primjenom Opće uredbe o zaštiti podataka postići će se još veći stupanj transparentnosti prema klijentima vezano uz obradu njihovih osobnih podataka. Opća uredba stavlja naglasak na načela zakonitosti, poštenosti, transparentnosti, točnosti, smanjenja količine podataka koji se obrađuju, ograničavanja svrhe i pohrane podataka, povjerljivosti i cjelovitosti. Dodatno, Privredna banka Zagreb d.d. unapređuje zaštitu Vaše privatnosti u svakodnevnom financijskom poslovanju s Bankom.  

Važno !

Za dodatne informacije možete poslati upit na adresu elektroničke pošte službenika za zaštitu podataka: sluzbenik.za.zastitu.osobnih.podataka@pbz.hr.

Više o zaštiti

O zaštiti Vaše privatnosti, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka, kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima podataka, razdoblju čuvanja podataka, izvoru podatka te o pravima Korisnika i/ili Ispitanika možete pronaći u dokumentima: