• No suggestions

Stambeni kredit

Iznos kredita

min 0 BAM max 0 BAM

Mjeseci

0 - 0 -

Kamatna stopa

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku. Stvarna ponuda kamatne stope, iznos mjesečnog anuiteta i ukupan iznos za uplatu, može odstupati od prikazane ponude informativnog karaktera u kreditnom kalkulatoru. Klijentu će u predugovaračkoj fazi biti uručen informativni list s detaljnim uslovima usluge, u skladu sa zakonskim odredbama.  
Za više informacija pogledajte Opće uslove poslovanja po kreditima i informativni list koji su dostupni na www.intesasanpaolobanka.ba, u poslovnici Banke ili putem kontakt centra na besplatni info telefon 080 020 307.

 • Mjesečna rata
  BAM
  • Prva mjesečna rata - BAM
  • Druga mjesečna rata - BAM
  • Troškovi - BAM
  • Mjeseci - -
  • *Ukupan iznos za otplatu - BAM
  • Kamatna stopa Kamatna stopa prvih 10 godina - %
  • Kamatna stopa nakon 10 godina - %
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) - %

*Ukupan iznos za otplatu - zbroj glavnice kredita i ukupnih troškova po kreditu što je detaljno prikazano u Informacionim listovima. Izračun je napravljen za otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima.

Korisnik kredita

Korisnik kredita

Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

Namjena i iznosi kredita

 • Kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana, stanova za odmor i garaža kupovina i komunalno uređenje zemljišta s izgradnjom uz uslov da je na tom zemljištu prema urbanističkom planu dozvoljena gradnja u visini od 30.000,00 KM do 300.000,00 KM. 
 • Adaptacija, dovršenje i dogradnja objekata u visini od 30.000,00 KM do 60.000,00 KM.
Rok otplate kredita

Rok otplate kredita

 • Do 30 godina za kupovinu, kupovinu s adaptacijom, izgradnju, dovršenje i dogradnju, te za kupovinu i komunalno uređenje zemljišta s izgradnjom. 
 • Do 20 godina za adaptaciju, dovršenje i dogradnju objekata.
Instrumenti osiguranja kredita

Instrumenti osiguranja kredita

 • Ovjerene isprave o zapljeni plate. 
 • 2 mjenice. 
 • Hipoteka na nekretnini. 
 • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke. 
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).
Za više informacija obratite se na:

Za više informacija obratite se na:

Osigurajte otplatu svog stambenog kredita

Osigurajte otplatu svog stambenog kredita policom osiguranja uz optimalno pokriće do 20.000 KM za prvih 10 godina trajanja kredita!

Policom osiguranja štitite sebe i svoju porodicu!

 

Stambeni krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti
Stambeni krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti
 • Iznos kredita do 300.000,00 KM.
 • Rok otplate kredita do 30 godina.
 • Veliki izbor kombinacija instrumenata osiguranja kredita prema mogućnostima klijenta.
 • Fiskna kamatna stopa do 10 godina, varijabilna ili kombinovana kamatna stopa do 30 godina.
a

Osnovni model

Stambeni kredit