• No suggestions

Stanogradnja

Iznos kredita

min 0 BAM max 0 BAM

Mjeseci

0 - 0 -

Kamatna stopa

Kreditni kalkulator je informativnog karaktera i nije obavezujući za Banku. Stvarna ponuda kamatne stope, iznos mjesečnog anuiteta i ukupan iznos za uplatu, može odstupati od prikazane ponude informativnog karaktera u kreditnom kalkulatoru. Klijentu će u predugovaračkoj fazi biti uručen informativni list s detaljnim uslovima usluge, u skladu sa zakonskim odredbama.  
Za više informacija pogledajte Opće uslove poslovanja po kreditima i informativni list koji su dostupni na www.intesasanpaolobanka.ba, u poslovnici Banke ili putem kontakt centra na besplatni info telefon 080 020 307.

 • Mjesečna rata
  BAM
  • Prva mjesečna rata - BAM
  • Druga mjesečna rata - BAM
  • Troškovi - BAM
  • Mjeseci - -
  • *Ukupan iznos za otplatu - BAM
  • Kamatna stopa Kamatna stopa prvih 10 godina - %
  • Kamatna stopa nakon 10 godina - %
  • Efektivna kamatna stopa (EKS) - %

*Ukupan iznos za otplatu - zbroj glavnice kredita i ukupnih troškova po kreditu što je detaljno prikazano u Informacionim listovima. Izračun je napravljen za otplatu u jednakim mjesečnim anuitetima.

​Korisnik kredita

​Korisnik kredita

Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

​Instrumenti osiguranja kredita

​Instrumenti osiguranja kredita

 • Ovjerene isprave o zapljeni plate. 
 • 2 mjenice. 
 • Hipoteka na nekretnini (omjer kredita i hipoteke već od 1:1). 
 • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke. 
 • Procjena vrijednosti nekretnine koju obavlja sudski procjenitelj za nekretnine. 
 • Prepis izvornika Ugovora o hipoteci, sačinjen od strane notara i ZK izvadak sa upisanim teretom u korist Banke. 
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).
​Za više informacija obratite se na:

​Za više informacija obratite se na:

Stambeni krediti – Model stanogradnja vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti
Stambeni krediti – Model stanogradnja vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti
 • Iznos kredita do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM.
 • Odobravanje kredita za kupovinu nekretnina stambenih prostora, kuća, apartmana, garaža i poslovnih prostora u fazi izgradnje.
 • Fiskna kamatna stopa do 10 godina, varijabilna ili kombinovana kamatna stopa do 30 godina.
 • Uplata naknade, depozita i drugih instrumenata osiguranja iz odobrenog kredita.
Stambeni kredit

Stambeni kredit

Model stanogradnja