• No suggestions

Stepenasta štednja

Kamatna stopa povećava se svake godine u toku roka oročenja

Prednosti Stepenaste štednje

Oročena štednja u valuti KM i EUR

Minimalan ulog od 500 KM tj. 250 EUR na period od 5 godina

Stepenasta štednja

Stepenasta štednja je vid oročene štednje u valuti KM i EUR koja se uz minimalan ulog od 500,00 KM odnosno 250,00 EUR zaključuje na period od 5 godina.

Ovaj vid oročene štednje je namijenjen klijentima koji žele štedjeti, a istovremeno žele da im se kamatna stopa povećava svake godine u toku roka oročenja.

Primjenjuje se od 07.06.2021. godine.


Pregled promjenjivih/fiksnih kamatnih stopa za stepenastu štednju u KM i EUR

Rok oročenja

Iznos depozita

Nominalna kamatna stopa (NKS)

Efektivna kamatna stopa (EKS)*

12 mjeseci

Svi iznosi

0,10%

0,10%

24 mjeseca

Svi iznosi

0,20%

0,20%

36 mjeseci

Svi iznosi

0,30%

0,30%

48 mjeseci

Svi iznosi

0,40%

0,40%

60 mjeseci

Svi iznosi

0,50%

0,50%

*EKS – Efektivna kamatna stopa iznosi 0,30% i predstavlja prosječnu vrijednost navedenih nominalnih kamatnih stopa i kao takva je niža od najveće nominalne kamatne stope za stepenastu štednju.

Ugovaranje depozita vrši se bez valutne klauzule.

 

Za više informacija obratite se na

Za više informacija obratite se na