alt=”Pogodnosti stambenih kredita” title=”Pogodnosti stambenih kredita”/>

Pogodnosti stambenih kredita

Zašto ćete ih voljeti

Iznos kredita do 300.000,00 KM

Rok otplate kredita do 30 godina.

Kupovina, adaptacija, izgradnja

Kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana.

Osiguranje

Veliki izbor kombinacija instrumenata osiguranja kredita prema mogućnostima klijenta.

Osnovni model

Decoration image

Stambeni krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti

Iznos kredita do 300.000,00 KM.Rok otplate kredita do 30 godina.Veliki izbor kombinacija instrumenata osiguranja kredita prema mogućnostima klijenta.
Bez naknade za obraduBez troška procjene nekretnine do 200 KM*Fiksna kamatna stopa do 15 godina ili
Kombinovana kamatna stopa do 30 godina
Kako biste uštedjeli dragocjeno vrijeme ostavite nam svoje podatke u okviru online zahtjeva na ovom linku, a mi ćemo vas pozvati u najkraćem mogućem roku, pripremiti i poslati ponudu prilagođenu vašim planovima i mogućnostima.

Fiksna kamatna stopa već od 3,39% (EKS 3,67%)**

 
Pregled anuiteta je informativnog karaktera

FIKSNA KAMATNA STOPAKOMBINOVANA
KAMATNA STOPA***
Iznos KM10 godina15 godina20 godina30 godina
80.000787591514429
100.000 984739643536
150.0001.4761.109964804
200.0001.9671.4781.2861.072

*Banka snosi trošak procjene vrijednosti nekretnine do 200 KM za stambeni kredit (osnovni model, stambeni plus i stambeni kredit za mlade).

**Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi na iznos 200.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak notarskih usluga 450 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 450 KM za cijeli period otplate kredita, trošak ostale dokumentacije 60 KM. Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi za iznos 200.000 KM i rok otplate 120 mjeseci iznosi 38.138,75KM.

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u KM valuti do 15 godina ili sa kombinovanom kamatnom stopom u KM valuti do 30 godina.

Kredit se odobrava s valutnom klauzulom u EUR prema važećem srednjem kursu Centralne Banke, preko 10 godina.

***Kamatna stopa je fiksna prvih 10 godina otplate kredita. Nakon isteka perioda fiksne kamatne stope, kamatna stopa je fluktuirajuća do kraja otplate kredita. Fluktuirajuća kamatna stopa (tržišno indeksirana) se sastoji od fiksnog dijela koji predstavlja maržu Banke i fluktuirajućeg dijela koji se utvrđuje na bazi vrijednosti dvanaestomjesečnog EURIBOR-a kao referentne kamatne stope koja se objavljuje od strane European Money Markets Institute/EMMI (www.emmi-benchmarks.eu).

OSIGURAJTE OTPLATU SVOG STAMBENOG KREDITA POLICOM OSIGURANJA UZ OPTIMALNO POKRIĆE DO 20.000 KM ZA PRVIH 10 GODINA TRAJANJA KREDITA!
POLICOM OSIGURANJA ŠTITITE SEBE I SVOJU PORODICU!

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

  • Kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana, stanova za odmor i garaža kupovina i komunalno uređenje zemljišta s izgradnjom uz uslov da je na tom zemljištu prema urbanističkom planu dozvoljena gradnja u visini od 30.000,00 KM do 300.000,00 KM.
  • Adaptacija, dovršenje i dogradnja objekata u visini od 30.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Rok otplate kredita

  • Do 30 godina za kupovinu, kupovinu s adaptacijom, izgradnju, dovršenje i dogradnju, te za kupovinu i komunalno uređenje zemljišta s izgradnjom.
  • Do 20 godina za adaptaciju, dovršenje i dogradnju objekata.

Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini.
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Stanogradnja

Decoration image

Stambeni krediti – Model stanogradnja vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti

Iznos kredita do
150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM.
Rok otplate do 30 godina.Odobravanje kredita za kupovinu nekretnina stambenih prostora, kuća, apartmana, garaža i poslovnih prostora u fazi izgradnje.
Uplata naknade, depozita i drugih instrumenata osiguranja iz odobrenog kredita.Bez naknade za obradu.Fiksna kamatna stopa do 15 godina ili
Kombinovana kamatna stopa do 30 godina
Kako biste uštedjeli dragocjeno vrijeme ostavite nam svoje podatke u okviru online zahtjeva na ovom linku, a mi ćemo vas pozvati u najkraćem mogućem roku, pripremiti i poslati ponudu prilagođenu vašim planovima i mogućnostima.

Fiksna kamatna stopa već od 3,39% (EKS 3,69%)*

 
Pregled anuiteta je informativnog karaktera

FIKSNA KAMATNA STOPAKOMBINOVANA
KAMATNA STOPA**
Iznos KM10 godina15 godina20 godina30 godina
80.000787591514429
100.000984739643536
150.0001.4761.109964804
200.0001.9761.4781.2861.072

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi na iznos 200.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak notarskih usluga 450 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 200 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 450 KM za cijeli period otplate kredita, trošak ostale dokumentacije 50 KM. Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi za iznos 200.000 KM i rok otplate 120 mjeseci iznosi 38.328,75KM.

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u KM valuti do 15 godina ili sa kombinovanom kamatnom stopom u KM valuti do 30 godina.

Kredit se odobrava s valutnom klauzulom u EUR prema važećem srednjem kursu Centralne Banke, preko 10 godina.

**Kamatna stopa je fiksna prvih 10 godina otplate kredita. Nakon isteka perioda fiksne kamatne stope, kamatna stopa je fluktuirajuća do kraja otplate kredita. Fluktuirajuća kamatna stopa (tržišno indeksirana) se sastoji od fiksnog dijela koji predstavlja maržu Banke i fluktuirajućeg dijela koji se utvrđuje na bazi vrijednosti dvanaestomjesečnog EURIBOR-a kao referentne kamatne stope koja se objavljuje od strane European Money Markets Institute/EMMI (www.emmi-benchmarks.eu).

​Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

​Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini (omjer kredita i hipoteke već od 1:1).
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Procjena vrijednosti nekretnine koju obavlja sudski procjenitelj za nekretnine.
  • Prepis izvornika Ugovora o hipoteci, sačinjen od strane notara i ZK izvadak sa upisanim teretom u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral ovisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

​Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Za kupovinu poslovnog prostora

Decoration image

Krediti za kupovinu poslovnog prostora vam nude sljedeće pogodnosti i mogućnosti

NKS već od 3,99% (EKS 4,29%)*Krediti do 300.000 KM.Rok otplate do 20 godina.
Kako biste uštedjeli dragocjeno vrijeme ostavite nam svoje podatke u okviru online zahtjeva na ovom linku, a mi ćemo vas pozvati u najkraćem mogućem roku, pripremiti i poslati ponudu prilagođenu vašim planovima i mogućnostima.

Informativni pregled rata kredita za kupovinu poslovnog prostora

Iznos KM10 godina15 godina20 godina
25.000253185151
50.000506370303
100.0001.012739605
150.0001.5181.109908
200.0002.0241.4781.211
300.0003.0362.2181.816

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za kredit za kupovinu poslovnog prostora izračunata je po promjenjivoj kamatnoj stopi, na iznos 300.000 KM i rok otplate kredita 240 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak notarskih usluga 450 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, trošak procjene vrijednosti nekretnine 200 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 70 KM na godišnjem nivou, trošak ostale dokumentacije 10 KM.

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po promjenjivoj kamatnoj stopi za iznos 300.000 KM i rok otplate 240 mjeseci iznosi 141.223,92 KM

Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom u KM valuti do 10 godina. Kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom i valutnom klauzulom u EUR prema važećem kursu Centrale Banke, preko 10 godina.

Korisnici kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

  • Kupovina, kupovina s adaptacijom i izgradnja poslovnih prostora do 300.000,00 KM.
  • Adaptacija, dovršenje i dogradnja objekata u visini od 15.000,00 KM do 60.000,00 KM.

Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini (omjer kredita i hipoteke već od 1:1).
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Stambeni PLUS

Decoration image

Stambeni krediti – STAMBENI PLUS vam nudi sljedeće pogodnosti i mogućnosti

Iznos kredita do 150.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM.Rok otplate do 30 godina.Zatvaranje stambenih kredita u Intesa Sanpaolo i/ili drugim bankama.
Bez naknade za obraduBez troška procjene nekretnine do 200 KM*Fiksna kamatna stopa do 15 godina ili
Kombinovana kamatna stopa do 30 godina

Fiksna kamatna stopa već od 3,39% (EKS 3,62%)**

Pregled anuiteta je informativnog karaktera

FIKSNA KAMATNA STOPAKOMBINOVANA
KAMATNA STOPA***
Iznos KM10 godina15 godina20 godina30 godina
80.000787591 514429
100.000 984739 643536
150.000 1.4761.109964804
200.000 1.9671.478 1.2861.072

*Banka snosi trošak procjene vrijednosti nekretnine do 200 KM za stambeni kredit (osnovni model, stambeni plus i stambeni kredit za mlade).

**Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi na iznos 200.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM, polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 450 KM za cijeli period otplate kredita, trošak ostale dokumentacije 60 KM. Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi za iznos 200.000 KM i rok otplate 120 mjeseci iznosi 37.688,75 KM

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u KM valuti do 15 godina ili sa kombinovanom kamatnom stopom u KM valuti do 30 godina.

Kredit se odobrava s valutnom klauzulom u EUR prema važećem srednjem kursu Centralne Banke, preko 10 godina.

***Kamatna stopa je fiksna prvih 10 godina otplate kredita. Nakon isteka perioda fiksne kamatne stope, kamatna stopa je fluktuirajuća do kraja otplate kredita. Fluktuirajuća kamatna stopa (tržišno indeksirana) se sastoji od fiksnog dijela koji predstavlja maržu Banke i fluktuirajućeg dijela koji se utvrđuje na bazi vrijednosti dvanaestomjesečnog EURIBOR-a kao referentne kamatne stope koja se objavljuje od strane European Money Markets Institute/EMMI (www.emmi-benchmarks.eu).

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

  • Prijevremena otplata ranije realiziranih stambenih kredita u istoj i/ili drugim bankama u visini do 300.000,00 KM .

Rok otplate kredita

  • Rok otplate stambenog kredita do 30 godina.

Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini.
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Kvadrat plus kredit – stambeni kredit bez hipoteke

Decoration image

Kvadrat plus krediti donose vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti

Stambeni kredit bez hipoteke.Fiksna kamatna stopa.Iznos kredita do 50.000 KM.
Rok otplate kredita do 10 godina.Kredit sa policom osiguranja.

Kvadrat plus sa NKS 3,69% (EKS 5,12%)*

Informativni pregled rata stambenog kredita bez hipoteke sa FIKSNOM kamatnom stopom

Iznos KM3 godine5 godina7 godina10 godina
10.000294183135100
20.000588366271200
30.000882548406299
40.0001.175731541399
50.0001.469914676499

*Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit bez hipoteke izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi, na maksimalan iznos 50.000 KM i rok otplate 120 mjeseci za klijente Banke, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu, vođenje kredita i tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi police osiguranja, troškovi mjenica i ovjere potrebne dokumentacije za Klijenta Banke).

Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak notarskih usluga 450 KM, trošak premije osiguranja otplate kredita 1.500 KM.

Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi iznose 12.854,41 KM.

Kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom u valuti KM.

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena kredita

  • Kupovina nekretnine, kupovina s adaptacijom i izgradnja stambenih prostora, kuća, apartmana, stanova za odmor i garaža.
  • Otplata stambenih kredita i ostalih kredita za koje se može utvrditi, odnosno dokumentirati da su iskorišteni za istu namjenu, a ranije su realizirani u istoj ili drugoj Banci.

​Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Polica osiguranja kredita.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Stambeni kredit za mlade

Decoration image

Kredit za mlade do 35 godina starosti, koji prvi put rješavaju stambeno pitanje

Iznos kredita do 180.000,00 KM.Bez naknade za obraduPoklon vaučer u vrijednosti od 100KM
Bez troška procjene nekretnine do 200 KM*Fiksna kamatna stopa do 15 godina iliKombinovana kamatna stopa do 30 godina

Kako biste uštedjeli dragocjeno vrijeme ostavite nam svoje podatke u okviru online zahtjeva na ovom linku, a mi ćemo vas pozvati u najkraćem mogućem roku, pripremiti i poslati ponudu prilagođenu vašim planovima i mogućnostima.

NKS već od 3,19% (EKS 3,49%)**

 

Pregled anuiteta je informativnog karaktera

FIKSNA KAMATNA STOPAKOMBINOVANA
KAMATNA STOPA***
IZNOS KM10 GODINA15 GODINA20 GODINA30 GODINA
80.000780591505419
100.000974739632524
150.0001.4621.109948786
180.0001.7541.3311.138943

*Banka snosi trošak procjene vrijednosti nekretnine do 200 KM za stambeni kredit (osnovni model, stambeni plus i stambeni kredit za mlade).

**Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit za mlade izračunata je po fiksnoj kamatnoj stopi na iznos 180.000 KM i rok otplate kredita 120 mjeseci, za klijente Banke. U izračun EKS ulaze svi troškovi koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za vođenje tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi mjenica, ovjere potrebne dokumentacije, troškovi police osiguranja, ZK izvatka i troškovi notara). Za izračun EKS uzeti su sljedeći iznosi troškova instrumenta osiguranja, koje ne definiše Banka, a ovise o aktima ovlaštenih institucija: trošak mjenica 10 KM, trošak ovjere neophodne dokumentacije 10 KM, trošak notarskih usluga 450 KM, trošak zasnivanja hipoteke 550 KM,polisa osiguranja nekretnine od osnovnih opasnosti 450 KM za cijeli period otplate kredita, trošak ostale dokumentacije 60 KM. Ukupan iznos troškova koji pada na teret korisnika kredita, a koji ulaze u izračun EKS, po fiksnoj kamatnoj stopi za iznos 180.000 KM i rok otplate 120 mjeseci iznosi 32.518,34 KM.

Kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u KM valuti do 15 godina ili sa kombinovanom kamatnom stopom u KM valuti do 30 godina.

Kredit se odobrava s valutnom klauzulom u EUR prema važećem srednjem kursu Centralne Banke, preko 10 godina.

***Kamatna stopa je fiksna prvih 10 godina otplate kredita. Nakon isteka perioda fiksne kamatne stope, kamatna stopa je fluktuirajuća do kraja otplate kredita. Fluktuirajuća kamatna stopa (tržišno indeksirana) se sastoji od fiksnog dijela koji predstavlja maržu Banke i fluktuirajućeg dijela koji se utvrđuje na bazi vrijednosti dvanaestomjesečnog EURIBOR-a kao referentne kamatne stope koja se objavljuje od strane European Money Markets Institute/EMMI (www.emmi-benchmarks.eu).

OSIGURAJTE OTPLATU SVOG STAMBENOG KREDITA POLICOM OSIGURANJA UZ OPTIMALNO POKRIĆE DO 20.000 KM ZA PRVIH 10 GODINA TRAJANJA KREDITA!
POLICOM OSIGURANJA ŠTITITE SEBE I SVOJU PORODICU!

Korisnik kredita

  • Rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima.

Namjena i iznosi kredita

  • Kupovina stambenog prostora u visini do 180.000,00 KM

Rok otplate kredita

  • Do 30 godina

Instrumenti osiguranja kredita

  • Ovjerene isprave o zapljeni plate.
  • 2 mjenice.
  • Hipoteka na nekretnini.
  • Polica osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke.
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.).

Za više informacija obratite se na:

Dokumentacija

Kalkulator kredita

Kalkulator kredita izračunava mjesečnu ratu ili ukupni iznos kredita.
Potrebno je unijeti trajanje kredita i nominalnu kamatu, te željeni iznos kredita ili željenu mjesečnu ratu.

Trajanje kredita u godinama

Nominalna kamata %

Iznos kredita u KM

Mjesečna rata u KM

NAPOMENA: Kalkulator kredita služi isključivo u svrhu informisanja. Tačne vrijednosti ćete dobiti od naših službenika.